Select Page

Các dòng thu nhập thụ động

  • Thu nhập chủ động (Lao động, kinh doanh)
  • Thu nhập thụ động (điện, nước, cho thuê bất động sản, dịch vụ…)
    • Thu nhập từ Affiliate (bán sản phẩm cho nhà sản xuất thông qua tiếp thị liên kết như chia sẻ sản phẩm qua các trang mạng xã hội như Facebook, zalo…)
    • Cho thuê quảng cáo qua thương hiệu cá nhân (Youtube, Video, Tiktok…)