Select Page

Cách loại bỏ năng lượng tiêu cực

  • Không thích ai thì đừng tìm họ trên mạng xã hội – vì bạn tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm họ và với thuật toán của các trang mạng xã hội không phân biệt là tin xấu hay tin tốt, nó chỉ biết từ khoá nào được tìm kiếm nhiều hay ít mà thôi ! Từ khoá nào tìm kiếm nhiều thì nó sẽ đẩy những nội dung tương tự về cho bạn xem.
  • Đừng để những người mình không thích tồn tại trong tâm trí của mình – vì bạn tốn rất nhiều thời gian để nhớ về họ.
  • Sống tích cực cũng hết 24 giờ mỗi ngày; sống tiêu cực cũng hết 24 giờ mỗi ngày. Vậy bạn nên chọn cách sống nào ?