Select Page

Những suy nghĩ hợp lý về tài chính

  • Có nhiều tiền là có nhiều sự lựa chọn.
  • Không nên xin, mà nên hỏi mua hoặc trao đổi.
  • Không nên mượn tiền mà hãy vay tiền.
  • Giữa vay tiền làm ăn và hợp tác làm ăn, cái nào làm giá trị của bạn không bị giảm sút ?
  • Giữa vay tiền của bạn bè và vay tiền ngân hàng, cái nào có lợi hơn ?