Select Page

Những suy nghĩ sai lầm về tài chính

  • Người giàu không cần làm giàu nữa. Tiền nhiều để làm gì ?
  • Người giàu nên cho đi tất cả những gì họ có (tiền tài là vật ngoài thân).
  • Để khi nào có tiền thì sẽ đầu tư (Bạn đang có rất nhiều tiền mà bạn không biết sao ?).
  • Tôi đã đọc qua rất nhiều sách về tài chính nên tôi biết hết (Nhưng bạn có vận dụng được gì đã đọc chưa ?).
  • Khi nào tôi tìm được kênh đầu tư không rủi ro, tôi sẽ đầu tư.
  • Người bán hàng giàu nhờ người mua hàng; vậy người mua hàng được gì ?
  • Khi nào tôi dư nhiều tiền thì tôi sẽ đầu tư, nhưng khi bạn dư nhiều tiền thì bạn lại nghĩ : “Có tiền thì làm chi cho mệt.”